milli goshun logo
Sport
Türkmen dzýudoçysy altyn medala mynasyp boldy
06.05.2024

«Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerini we tälimçilerini sylaglamak dabarasy
22.04.2024

«Galkan» – hokkeý boýunça halkara ýaryşyň çempiony
20.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň bäşinji gününiň netijeleri
19.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň dördünji gününiň netijeleri
18.04.2024

«Galkan» halkara ýaryşda finala çykdy
18.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň üçünji gününiň netijeleri
17.04.2024

«Galkan» toparynyň 3-nji ýeňşi
17.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ikinji gününiň netijeleri
16.04.2024

Watan goragçylaryny begendirýän «Galkan»
16.04.2024