22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
«Arkadag» futbol topary – Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi
25.12.2023
Düýn «Arkadag» stadionynda geçirilen duşuşykda «Arkadag» futbol topary «Ahaly» 3:0 hasabynda utup, Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi boldy.Final duşuşygy diýseň çekeleşikli boldy. Tejribeli hem-de meşhur «Ahal» futbol topary ilkinji minutlarda güýçl... Dowamyny oka

Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi
29.11.2023
Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 28-nji noýabrda tamamlanan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça... Dowamyny oka

Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar
28.11.2023
Şu gün – 28-nji noýabrda   paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy. Ýaryşyň iki gününiň netijeleri boýunça türkmen türgenleri... Dowamyny oka

Kuraş – 2023: Türkmen türgenleri çempionatynyň ilkinji gününde 8 medala mynasyp boldular
27.11.2023
Şu gün – 27-nji noýabrda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji tutluşyklary boldy. Sekiz türgen 8 medal gazandy. Şol sanda 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal. Ynha, paýtagtymyzda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji güni türkmen... Dowamyny oka

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy boldy
25.11.2023
 Şu gün paýtagtymyzda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Aşgabat dünýä möçberindäki ýene bir iri ýaryşy kabul edýär. Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda guralan bu dabara köp sanly tomaşaçy... Dowamyny oka

Aşgabatda «Kuraş boýunça dünýä çempionaty dünýä metbugatynda» atly mediaforum geçirildi
25.11.2023
Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhasynyň mejlisler zalynda «Kuraş boýunça dünýä çempionaty dünýä metbugatynda» ady bilen halkara mediaforumy geçirildi.Dünýä çempionatynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda geçirilen media forum Halkara kuraş ass... Dowamyny oka

Agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionaty: türkmen türgenlerinden 9 medal
24.11.2023
Aşgabat şäherimizde Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge taýýarlyk görülýän günlerde Meksikadan hem hoş habar gelip gowuşdy. Dostlukly döwletiň Gwadalahara şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda tü... Dowamyny oka

Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty: taryha ýazyljak sport wakasy
22.11.2023
Paýtagtymyz Aşgabatda 23 – 28-nji noýabr aralygynda geçiriljek Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galdy. Aşgabadyň Halkara howa menziliniň binasyndaky, paýtagtyň merkezi köçelerindäki we LED ekranlaryndaky «Kuraş boýunça d... Dowamyny oka

Karate boýunça Aziýanyň açyk çempionatynda bürünç medal gazanyldy
16.11.2023
Habar berlişi ýaly, türkmenistanly türgen Baýry Baýryýew Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde geçirilen karate boýunça Aziýanyň açyk çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy. 22 ýaşly türkmen türgeni 67 kilograma çenli agramda şeýle üstün... Dowamyny oka

AFK-NYŇ ÇEMPIONLAR LIGASY: «AHAL» BILEN «PAHTAKORYŇ» DUŞUŞYGY
08.11.2023
Düýn — 7-nji noýabrda «Aşgabat» köpugurly stadionynda Aziýanyň Çempionlar ligasynyň «A» toparçasyndaky dördünji tapgyrynyň duşuşygy jemlendi. Ýurdumyzyň «Ahal» futbol topary Özbegistanyň «Pahtakoryny» kabul etdi.Duşuşygyň birinji ýarymynda hasap... Dowamyny oka