29.07.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular

Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular
Kalplara aklyk çaýan kitap

Kalplara aklyk çaýan kitap Kalplara aklyk çaýan kitap Kalplara aklyk çaýan kitap Kalplara aklyk çaýan kitap
«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»

«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!» «Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!» «Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!» «Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»
Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym

Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym
Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar

Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar