22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 20-nji tapgyrynyň iki duşuşygy
03.11.2023
           Şu günler ýurdumyzda sport ýaryşlary uly üstünliklere beslenýär. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 20-nji tapgyrynyň duşuşyklary futbol janköýerlerinde uly gyzyklanma döredýär. Belläp geçsek, «Arkadag» topary öz meý... Dowamyny oka

Futbol çempionatynyň 19-nji tapgyry başlandy
29.10.2023
 Düýn – 28-nji oktýabrda «Arkadag» we «Merw» toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen ýurdumyzyň futbol çempionatynyň     19-njy tapgyry başlandy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär.«Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda ýary... Dowamyny oka

Türkmenistanyň milli ýygyndysy «Şabab Al-Ahli» kluby bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi
16.10.2023
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň sport äleminde hem guwandyryjy wakalar bolup geçýär. «SalamNews»-iň habar bermegine görä, golaýda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy topary Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde g... Dowamyny oka

Harby gullukçylaryň sport älemindäki üstünlikleri
05.10.2023
Merdana Watan goragçylary eziz Diýarymyzyň asudalygyny, abadanlygyny gorap saklamakda özleriniň hüşgärligini görkezip, bu mukaddes kesbi ylym-bilimde, medeniýetde we sungatda, döredijilikde, sport äleminde gazanýan guwandyryjy üstünlikleri bilen... Dowamyny oka

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi
06.06.2023
5-nji iýunda türkmen paýtagtynda 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň dabaraly açylyşy boldy. Bu waka hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem türk... Dowamyny oka

Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri sylaglanyldy
26.05.2023
25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirilen abraýly halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.Paýtagtymyzyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygy
05.05.2023
4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi.Döwlet Baştutanymyz bilen söhbetdeşlikde FIFA... Dowamyny oka

Arkadag şäherinde FIFA-nyň Okuw-usulyýet merkezi gurlar
05.05.2023
Türkmeniň paýtagtyndan 30 kilometr uzaklykda gurulýan Arkadag şäherinde FIFA-nyň Okuw-usulyýet merkezi gurlar. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Futbol assosiasiýalary halkara federasiýasynyň (FIFA) baştutany Janni Infantino bilen... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy ITF-iň ýanyndaky okuw merkezi bolar
09.11.2022
Halkara tennis federasiýasy (ITF) Türkmenistana ygtyýarly okuw merkezi bolmaga resmi taýdan ygtyýar berdi. Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti Dewid Haggertiniň we ITF-iň ýerine ýetiriji direktory Luka Santiliniň gol çeken degişli şahadatnam... Dowamyny oka

MILLI GOŞUNYMYZYŇ BUÝSANJY HEM GUWANJY
21.08.2022
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa harby esgerleriň sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryny, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen edermen» ýör... Dowamyny oka