16.10.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Özbegistanda türkmen kinosynyň günleri geçirildi
Özbegistanda türkmen kinosynyň günleri geçirildi
10.10.2021 65 Habarlar

Özbegistanda «Ýüpek ýolunyň merjen dänesi» atly XIII Daşkent halkara kinofilm festiwalynyň netijeleri jemlenildi.

Şu festiwalyň çäklerinde geçirilen «Dünýä kinofilmleriniň günlerinde» dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunyň kinofilmleri görkezildi. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz Han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň kinofilmleri bu ýere gelen tomaşyçylarda uly täsir galdyrdy.