01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«M-346» kysymly okuw-söweşjeň uçary
«M-346» kysymly okuw-söweşjeň uçary
17.11.2021 1758 Tehnologiýa

Täze harby gyryjy uçar howa giňişliginde dürli nyşanalary ýok etmek, şeýle hem garşydaşyň ýerüsti desgalaryny aňtaw etmek we ýok etmek üçin niýetlenip, onuň iň ýokary uçuş belentligi 13 müň 700 metre, uçuş uzaklygy 2 müň kilometre barabardyr.