31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY
AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR

AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR
WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE

WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE
WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA

WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA
PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR

PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR