22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi

Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi
Deňizçilerimiz göni ýaýlymda

Deňizçilerimiz göni ýaýlymda Deňizçilerimiz göni ýaýlymda Deňizçilerimiz göni ýaýlymda
Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek

Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek
Harby ýöriş – Garaşsyzlygyň gadyrly dessury

Harby ýöriş – Garaşsyzlygyň gadyrly dessury Harby ýöriş – Garaşsyzlygyň gadyrly dessury Harby ýöriş – Garaşsyzlygyň gadyrly dessury Harby ýöriş – Garaşsyzlygyň gadyrly dessury
Watançy nesilleriň sowgady

Watançy nesilleriň sowgady Watançy nesilleriň sowgady Watançy nesilleriň sowgady Watançy nesilleriň sowgady Watançy nesilleriň sowgady