30.11.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»

«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!» «Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!» «Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!» «Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»
Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym

Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym
Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar

Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar
Taryhy wakalaryň şanyna

Taryhy wakalaryň şanyna Taryhy wakalaryň şanyna Taryhy wakalaryň şanyna Taryhy wakalaryň şanyna Taryhy wakalaryň şanyna
Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr

Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr