30.11.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili

Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili
Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka

Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka
Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary

Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary
Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi

Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi