milli goshun logo
Sport
Bütindünýä welosiped güni
14.04.2018

Türkmen kikboksçylarynyň gazanan bäş medaly
10.04.2018

Türkmenistanyň ýygyndy topary AFK-nyň final bölegine çykdy
29.03.2018

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi
26.03.2018

Ildeşlerimiz halkara ýaryşlarda on ýedi medala eýe boldular
26.03.2018

AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy
15.03.2018

Marokkodaky turnirde dzýudoçylaryň ýene bir medaly
13.03.2018

Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­nyn­da üs­tün­lik ga­zan­dy
02.03.2018

Aşgabatda Halkara talyp sporty federasiýasy bilen hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
27.02.2018

Anahaýmda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda ilkinji medal
02.12.2017