24.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy boýunça mejlis geçirildi
Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy boýunça mejlis geçirildi
09.12.2021 100 Habarlar

Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 – 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Bilelikdäki ýolbaşçy we utgaşdyryjy komitetiniň mejlisi onlaýn görnüşde geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen, howpsuzlygy üpjün etmek, gender deňligi, ekologiki meseleleri we beýlekiler ýaly wajyp ugurlar boýunça özara hereketleriniň ösdürilmegi bilen bagly geljekki ädimler ara alnyp maslahatlaşyldy.