16.10.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistan – BMG: ählumumy parahatçylygyň we ynanyşmagyň bähbidine hyzmatdaşlyk
Türkmenistan – BMG: ählumumy parahatçylygyň we ynanyşmagyň bähbidine hyzmatdaşlyk
23.09.2021 75 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikdäki «Ählumumy pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly Maksatnama gol çekmek dabarasy boldy.