01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Okuw kurslary
Okuw sapaklary geçirildi
08.12.2021
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň welaýat we Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirlikleriniň okuw kurslarynda 2021-nji ýylyň okuw möwsüminde degişli meýilnama esasynda, bilim edaralarynyň raýat goranyşy we adatdan da... Dowamyny oka

Jemgyýetde iň gymmatly hazyna – adamdyr!
17.11.2021
    Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça müdirliklerinde okuw kurslary geçirilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan tassyklanylan «Raýat gora... Dowamyny oka