31.05.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýurdumyzyň futbol topary ýene-de AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder
Ýurdumyzyň futbol topary ýene-de AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder
12.01.2022 313 Habarlar

«Türkmennebitönümleri» Baş müdirlginiň «Ahal» topary 19 ýyldan soň ýene-de AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder. Bu AFK-nyň Çempionlar ligasyna gatnaşmak üçin ygtyýarnama alandan soň belli boldy.

Geçen möwsümde «Ahal» Türkmenistanyň çempionatynda altynjy gezek kümüş medaly eýeledi we ilkinji gezek Aziýada ähmiýeti boýunça ikinji derejeli ýaryşyň – AFK-nyň Kubogy ugrunda Merkezi Aziýa zolagynyň finalyna çykdy.

«Ahal» Çempionlar ligasynda toparlaýyn ýaryşda ilkinji gezek çykyş edýär, oňa 40 klub gatnaşar, bije çekmek netijesinde olar hersinde 4 klubdan ybarat bolan 10 topara bölünerler.