24.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Aziýa çempionatyndan iki kümüş
Aziýa çempionatyndan iki kümüş
25.03.2019 812 Sport

Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäherinde erkin göreş boýunça ýaşlaryň arasynda Aziýa çempionaty tamamlandy, onda biziň ildeşlerimiz Döwletmyrat Orazgylyjow (86 kilograma çenli) we Azat Gajyýew (92 kilograma çenli) kümüş medallara eýe boldular.

Türkmenistanyň ýygyndy topary russiýaly tälimçi Ramazan Irbaýhanowyň ýolbaşçylygynda Aziýa birinjiligine gatnaşdy, ol biziň türgenlerimizi 2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna taýýarlaýar.

Türkmen pälwanlary ýaryşlaryň dowamynda gazagystanly, mongoliýaly we hindistanly bäsdeşlerinden üstün çykdylar.